Böcker

Kjerstin har medverkat som illustratör i ett flertal böcker. De två senaste är helt och hållet skrivna, illustrerade och utgivna av Kjerstin: Från Yggdras il till Ragnarök (2010), samt Rigs vandring (2014). 

Kjerstin Krantz är författare och konstnär. Hon fascineras av nordisk mytologi, och ett vanligt förekommande motiv på hennes målningar är olika runstenar. 


"Det finns en runsten som är mycket mer ovanlig än de flesta man brukar se. Ormslingorna, drakhuvudet och det kristna korset är där. På höger sida strax under korset ser man ett par som stelnat mitt i kärleksakten som påbörjades för tusen år sedan och kommer pågå så länge stenen finns", säger Kjerstin. 


Det är bakgrunden till boken Rigs vandring, utgiven 2014. Kerstin Krantz har utgått från runstenens bild, och sedan tillkom själva historien. 


"Berättelsen är min tolkning av stenen. Jag vet inte vad de som gjorde stenen tänkte sig, men jag tolkar in Rig i den", säger Kjerstin Krantz. 


Rigs vandring är en historia inom den nordiska mytologin. Den handlar om när asaguden Heimadall, i form av människan Rig, nedstiger till människornas värld Midgård och är vida känd inom den nordiska mytologin. Historien skrevs för första gången ned av Snorre Sturlasson (1179-1241), men är enligt Kjerstin Krantz äldre än så. Rigs vandring är hennes egen tolkning av verket. 


"Boken är baserad på hans text, som jag ändrar lite på och har skrivit det på mitt sätt. Förhoppningsvis är det mer förståeligt för yngre människor", säger Kjerstin. 


Fornlämningar runt Sverige

Runor, fornlämningar och vikingar har länge fascinerat Kjerstin Krantz. Hon har favoritplatser över hela Sverige, men nämner Uppland, Västergötland, Gotland som några av platserna där intressanta fornlämningar och runstenar finns. 


"Vår historia finns överallt i Sverige. Om jag hittar en historisk sten eller plats, försöker jag alltid hitta historien bakom. Och måla av den", säger Kjerstin. 


Hennes målning har också prytt omslaget av antologin Poesi på en dag.


Kjerstin Krantz

"Att ta på en runsten, bildsten eller hällristning, är som att tro sig få nyckeln till det förgångna. Man anar, men når inte!"